Share on facebook
Share on google
Share on twitter

COVID-19 ѳвчнийг үүсгэгч SARS-CoV-2 нь эд зүйлийн гадаргуу дээр хир удаан амьдардаг гэдэг нь тодорхой болоогүй байгаа ч энэ нь бусад коронавирүстэй ижилхэн байна. 2020  оны 1 сарын 31 нд хэвлэгдсэн судалгаанд Коронавирүсийн төрлийн вирүсүүд нь ямар материал дээр, хэдэн градуст зэргээс хамаараад хэдэн цагаас хэдэн өдөр хүртэл хугацаанд идэвхитэй байгааг судалжээ.

Эх сурвалж: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32035997

ГАДАРГУУГИЙН ТӨРЛҮҮДВИРҮС ОМОГ / ЯЛГАСАНВИРҮСИЙН ТИТРТЕМПЕРАТУР / ХЭМТЭСВЭРЖИЛТИЙН ХУГАЦАА
Ган эд зүйл дээрMERS-CoVHCoV-EMC/201210*520C48 цаг
30C8-24 цаг
HCoV229E10*321C5 өдөр
Хөнгөн цагаан эд зүйл дээрHCoV229E, OC435x10*321C2-8 цаг
Метал зүйл дээрSARS-CoVP910*5Тасалгааны хэмд5 өдөр
Модон зүйл дээрSARS-CoVP910*5Тасалгааны хэмд4 өдөр
Цаасан дээрSARS-CoVP910*5Тасалгааны хэмд4-5 өдөр
SARS-CoVGVU610910*6Тасалгааны хэмд24 цаг
SARS-CoVGVU610910*5Тасалгааны хэмд3 цаг
SARS-CoVGVU610910*4Тасалгааны хэмд5-с доош минут
Шилэн дээрSARS-CoVP910*5Тасалгааны хэмд4 өдөр
Хуванцар дээрSARS-CoVHKU39849 10*522 - 25C<5 өдөр
MERS-CoVHCoV-EMC/201210*520C48 цаг
MERS-CoVHCoV-EMC/201210*530C8-24 цаг
SARS-CoVP910*5Тасалгааны хэмд4 өдөр
SARS-CoVFFM110*7Тасалгааны хэмд6-9 өдөр
Нэг удаагийн хувцас дээрSARS-CoVGVU610910*6Тасалгааны хэмд2 өдөр