ШИНЖЛЭХ УХААНД ТУЛГУУРЛАСАН БАРИМТ МЭДЭЭЛЭЛ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрээр тайлбарлахыг хичээж энэхүү зөвлөмжийг бэлтгэлээ.

#Covid19 #Шинжилгээ #Зөвлөмж #ОномСан

Хэвлэхэд зориулсан өндөр чанартайгаар татаж авахыг хүсвэл ЭНД дарна уу!